Omans ekonomi blomstrar

Omans ekonomi blomstrar

Oman producerade runt 900 000 tusen fat olja varje år och den största delen olja exporterades. Ekonomin hade en kraftfull expansion och växte med över 6% i takt med att oljepriserna steg under året. Det tillät dem att spendera mer pengar på sin infrastruktur och marknadsföring mot landet.

Men tillväxten förväntas stanna av under de kommande åren på grund av priserna av olja och gas. I dagsläget så är fortfarande över en tredjedel av landets befolkning arbetandes inom jordbruk trots att det står för mindre än 2% av landets BNP. Landet är dock inte särskilt brukbart utan drygt 3,5% av den totala jordmassan används för jordbruk. Framför allt odlar man frukter, grönsaker, och har en stor köttindustri där man föder upp nötkött vilket även är deras största exportprodukt om man bortser från olja. Inflationen växte upp till 4,2% på en årsbasis och priserna växte med 0,7% i landet.

Turismen växer explosionsartat

Turismen växer explosionsartat
Turismen växer explosionsartat

Oman är förmodligen ett av de tio mest underskattade länderna i världen. Här finns över 3 000 kilometer av stränder på så väl den arabiska halvön och mot indiska oceanen. I Muscat, vilket är landets huvudstad, så kan man kanske inte tro att det är en av de renaste och mest välstädade städerna i mellanöstern. Men faktum är att de redan har satt strikta regler för vilka typer av bilar man får köra i staden. De som inte är miljöklassade får direkt böter av polisen vilket visar att de har satsat hårt på att förverkliga sin vision om att bli en klimatsmart-nation innan 2022. I det här landet finns det mesta för de som vill se lite av mycket. Det finns häpnadsväckande vyer från många av de berg som finns i landet. Och då landet redan befinner sig på en höjd av 3 000 meter över havet så kan du räkna med att du kan se mycket här. Men det finns också otroliga platser att besöka. Gator att se. Mat att testa på. Här finns helt enkelt det du kan vilja ta del av när du besöker ett land i mellanöstern. Kombinera det med det faktum att det är relativt fritt att röra sig och tala som turist så har du ett recept för en succé.

Minst uppmärksammat – men mest älskat

Trots det är Oman ett av de minst uppmärksammade länderna i regionen. Men det har historiskt sett varit en av de strategiskt viktigaste platserna i området. Det har att göra med deras närhet till havet. Muscat har även varit välkänt för att vara skickliga båtbyggare under medeltiden. Hit kom många sjöfarare med trasiga båtar som behövde reparera dem. De bistod till och med Storbritannien med många av sina båtar vilket gjorde att landet blev en av de mäktigaste handelsnationerna i världen. Idag förlitar sig landet framför allt på sin oljeproduktion och sin turism vilket är de huvudsakliga sektorerna som landet finansierar sin statliga verksamhet med. Men i takt med att oljepriserna har varierat under de senaste åren har de växlat om mot en allt tydligare riktning om att öka sin turism.

Investerar i utbildning

För att reducera arbetslösheten och begränsade behovet av utländsk arbetskraft uppmanar staten företag att anlita inhemsk arbetskraft i förmån för utländsk arbetskraft. Men det är ofta en brist av kvalificerad arbetskraft som är en flaskhals. Därför har de investerar de kraftigt i utbildning, informationsteknologi och nationalekonomi så väl som engelska för att stärka den inhemska arbetskraften i en redan konkurrensutsatt marknad.